Μενού Disney Fantasy Royal Court

Εδώ είναι το μενού από το Royal Court στο Disney Fantasy από την κρουαζιέρα μας τον Αύγουστο του 2022. Η εναλλαγή φαγητού μας ήταν Royal Court, Animators Palate, Enchanted Garden, Royal Court, Animators Palate, Enchanted Garden και Royal Court την τελευταία νύχτα. Αν επέλεγα, θα προτιμούσα να φάω στο Enchanted Garden για τρεις νύχτες. Ήταν … Read more