Όλα για τις εικονικές ουρές στο Disney World

Η εφαρμογή My Disney Experience (MDE) χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε εικονικές ουρές για αξιοθέατα του Disney World. Οι εικονικές ουρές στη Disneyland χρησιμοποιούν την εφαρμογή Disneyland. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την κατάλληλη εφαρμογή και να την ρυθμίσετε. Η εικονική ουρά για ένα αξιοθέατο θα ανοίγει μερικές φορές την ημέρα, συνήθως 2-3. Αυτά τα ανοίγματα … Read more